Diharapakan anda dapat menafaatkan laman ini dengan baik.Tidak dibenarkan menerbit mana-mana bahagian di dalam skema ini tanpa izin dari pengarangnya.

Jika terdapat jawapan yang kurang tepat..sila emailkan ke myprotajdid@yahoo.com dengan segera
Bahagian A

Skema Jawapan Tingkatan 4
1. Perkara yang membatalkan iman
- Syirik, Riddah, Sihir, Kufur, Khurafat, Nifak


2. Dua cara mengelakkan diri daripada terbatal iman
- Beri kesedaran terhadap masyarakat tentang akibat daripada terbatal iman
- Menerapkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dan mendalam kepada masyarakat Islam
- Tidak memberi kerjasama kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan perkara membatalkan iman


Soalan SPM
1. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatannya
Pelajaran 10
4. Kesan terbatalnya iman
- Segala amal ibadat tidak diterima oleh Allah
- Dilaknat dan dibenci oleh Allah
- Terputus hidayat dan rahmat Allah
- Jiwa dan perasaannya sntiasa tidak tnteram, gelisah dan takut kepada Allah
i)- Mulhid/athies
3. Contoh perkara yang membatalkan iman dari segi:
- Iktiqad: berniat hendak meninggalkan Islam
- Perbuatan: menganut agama selain Islam
- Perkataan: mengisytiharkan diri daripada Islam
2. i. Jali ii. Khafi
1. C. - Menyekutukan Allah swt dengan perkataan
2. Dua contoh syirik khafi.
- Riak( menunjuk-nnjuk), Ujub, Takabbur
Syirik
3. Musyrik
4. Tiga cara anda mengelak daripada perkara syirik
5. Implikasi perbuatan syirik terhadap masyarakat
Soalan SPM
3. Dua contoh lain amalan tersebut.
- Melenggang perut
- Membuang ancak
- Puja pantai
- Puja kubur keramat
4. Dua cara bagaimana mengelakkan diri daripada amalan syirik
- Menyebarkan risalah-risalah yang mengandungi keburukan mengamalkan syirik
- Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang dengan perkara syirik
- Menggiatkan usaha-usaha dakwah dari majlis-majlis ilmu kepada semua lapisan masyarakat
5. Akibat perbuatan syirik tersebut terhadap individu muslim
- Dilaknat oleh Allah
- Mencemarkan kesucian ajaran Islam
KUFUR

1. - Allah
- Rasulullah
2. Kufur hakikat
- Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa Rasulullah
- Contoh : tidak mengaku balasan di akhirat
: menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran

Kufur ni’mat
- Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makluk
ciptaanNya
- Contoh : menggunakan nikmat ke jalan maksiat
: boros membelanjakan harta
3. Cara mengelak diri dari terjerumus kekufuran
- Teguhkan keimanan kepada Allah
- Sentiasa mendalami ilmu akidah
- Jauhi diri daripada berkawan dengan mereka yang terlibat dengan kufur
4.                                            Faktor dalaman dan luaran yang mendorong kekufuran
                         Faktor Dalaman

- Pegangan ajaran agama Islam lemah
- Tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah S.W.


                      Fakor Luaran
- Terengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan hidup
- Kesempitan hidup sehingga mereka sanggup melakukan kufur untuk untuk memenuhi keperluan hidup.
5. perbezaan kufur ni’mat dan kufur hakikat :

3. Cara mengelak diri dari terjerumus kekufuran
- Teguhkan keimanan kepada Allah
- Sentiasa mendalami ilmu akidah
- Jauhi diri daripada berkawan dengan mereka yang terlibat dengan kufur
Soalan SPM
-Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk yang diciptaNya
- Berdosa dan dimasukkan dalam neraka mengikut dosanya.
- Iman tidak batal tetapi pelakunya dianggap fasiq
     KUFUR NI’MAT
     KUFUR NI’MAT
-Maksud: ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah.
- Berdosa besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya
- Terbatal iman
1. C. kufur nikmat
2. D. kufur hakikat

3.                   Perbezaan antara kufur dan syirik
     KUFUR
SYIRIK
- Maksud: tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
- Maksud: menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya.

MURTAD

1. Hukuman bagi orang yang murtad
- Hukuman bunuh oleh pemerintah setelah dinasihatkan sebanyak tiga kali dan dia masih engga kembali kepada Islam
2. Langkah mengelak diri dari murtad
- Mempelajari ilmu agama dengan sempurna
- Mengamalkan ajaran Islam
- Menghindarkan diri daripada bergaul dengan kumpulan yang murtad
- Meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T
3. Seseorang itu boleh menjadi murtad
- Melalui iktikad contohnya: berniat meninggalkan agama Islam / berkeyakinan Islam itu kolot
- Melalui perkataan contohnya: mengisytiharkan diri keluar daripada agama Islam / menghina kitab al-Quran
- Melalui perbuatan contohnya: menganut agama selain agama Islam / mengamalkan ajaran Islam
4. Faktor dalaman dan luaran yang membawa kepada murtad.